Sekavec podunajský

Sekavec podunajský žije v čistých vodách s písčitým, kamenitým i mírně bahnitým dnem. Je aktivní převážně v noci, na prut jej však neulovíte.

Sekavec podunajský žije v potocích i rybnících. Jedná se však o velmi vzácnou drobnou rybku, kterou je téměř nemožné ulovit na prut.

Dříve se vedly diskuse o tom, jestli je správný název sykavec, ke kterému se přikláněl jeden z nejslavnějších ichtyologů Frič. Ten název vysvětlil tím, že rybka při ulovení a vytažení z vody vydává syčící zvuk. Ujal se však název sekavec, který je odvozen od dvou kostních trnů, které jsou pohyblivé a umístěné pod očima. Sekavec s nimi v nebezpečí seká na strany, aby odehnal predátora.

Živí se drobnými bezobratlými živočichy a detritem.

Karty všech našich ryb s jejich podrobnou specifikací a na kvalitním tvrdém papíře lze objednat zde.