Koronavirus se na nás valí ze všech stran, nejvíce ohrožení jsou však zdravotníci, kteří s ním musejí denně přicházet do styku. Rybáři z MO Bohutín se rozhodli těmto lidem poděkovat a věnovat jim vánoční kapry.

Text: Evelína Jurdáková –  MO ČRS Bohutín, foto: MO ČRS Bohutín

Přesně měsíc před Štědrým dnem navštívili zástupci MO Bohutín předseda Lumír Mazánek a hospodář Martin Šmejkal Hematologicko-transfúzní oddělení Oblastní nemocnice Příbram, kde se setkali se zaměstnanci transfúzního oddělení a se zástupcem spolku Českého červeného kříže, aby předali dar v podobě poukazu na odběr vánočních kaprů.

„Velice mě těší, že dnes mohu jménem Českého rybářského svazu a její Místní organizace Bohutín předat tento poukaz jako poděkování za práci, kterou transfúzní stanice společně s Českým červeným křížem odvádí. Velice si vážím vaší práce a děkuji, že vás tu máme!“ Takto zněla slova, která přednesl předseda MO Bohutín pan Lumír Mazánek při návštěvě transfúzní stanice.

Členové výboru MO Bohutín pravidelně navštěvují výlovy na Dobříši a jako odměnu dostanou několik kaprů a právě tyto deputátní ryby se rozhodili darovat. Zástupcům MO Bohutín bylo velkou ctí se setkat se zaměstnanci transfúzního oddělení a moci je alespoň takto odměnit za práci, kterou odvádí, zejména v této nelehké době.

A proč zrovna transfúzní oddělení? Laboratorní provozy jsou často opomíjeny, byť jsou pro chod nemocnice nepostradatelné.

Závěrem bychom chtěli za všechny členy MO Bohutín poděkovat všem zdravotníkům a ostatním v první linii při boji s onemocněním covid-19 za jejich záslužnou a obětavou práci.