Ministerstvo zemědělství připravuje novelu rybářské vyhlášky č. 197/2004 Sb. Nejvýraznějšími změnami bude zrušení ročních a tříletých rybářských lístků a sjednocení doby lovu přívlačí a muškařením. Ministerstvo o tom informuje na svém webu.

text: Marek Kožušník

V současné době se rybářské lístky vydávají s platností na jeden rok, na tři roky, na deset let a na dobu neurčitou. „Lístky vydávané na kratší období mohli využívat spíše starší rybáři, kteří už neměli zájem o lístek například na dobu deseti let,“ vysvětluje pro iRybářství Lukáš Mareš, mluvčí ČRS.

„Podle informací z Ministerstva zemědělství se po zavedení lístků na dobu neurčitou (tedy doživotně) stále zvyšuje jejich počet, přičemž počet lístků vydávaných na jeden a tři roky se snížil takovým způsobem, že nedává z důvodu administrativní zátěže úřadů smysl tento typ lístku nadále zachovávat,“ dodává mluvčí.

Rybářský lístek na dobu 30 dnů bez doložení kvalifikačních předpokladů zůstává podle návrhu zachován.

Záležitost rybářských lístků jako státního dokladu je podle Mareše v kompetenci státní správy a ČRS se nijak nedotýká.

Muškaření a přívlač

Novela také navrhuje sjednotit dobu lovu přívlačí a muškařením ve pstruhových rybářských revírech. Dosud je povolené lovit přívlačí do konce srpna, potom se může do konce listopadu lovit jen na umělou mušku.

„Obě metody lovu doznaly od dob vzniku vyhlášky, tedy od roku 2004, značného vývoje a v současné době se prakticky překrývají a rozdíl v obou metodách je zcela minimální,“ doplňuje Lukáš Mareš. Vláčet na pstruhových revírech na podzim bude povolené s pouze s jednoháčkem. Pokud to místní podmínky vyžadují, uživatel revíru může s ohledem na ochranu některých druhů ryb pravidla lovu přívlačí (ale i ostatních metod) oproti legislativě zpřísnit.

Novela vyhlášky dále sjednotí pojmy lov muškařením a lov na umělou mušku. „Je to veskrze technická úprava legislativy, přičemž se jedná o sjednocení terminologie a odstranění v dnešním rybolovu již nepoužívaných prvků (lov za pomoci muškařského vybavení při použití živého hmyzu na MP revírech),“ vysvětluje Lukáš Mareš.

Pro rybáře, kteří loví klasickou muškařskou výbavou (umělé mušky) tato úprava nepřináší žádné změny.

Rybářská stráž

Novela vyhlášky také zjednoduší administrativní zátěž spojenou se zkouškami rybářské stráže. Současná legislativa nařizuje uchovávat záznamy o výsledku a průběhu zkoušek rybářské stráže po dobu padesáti let, novela navrhuje deset let.

Novela vyhlášky č. 197/2004 Sb. je právě v meziresortním připomínkovém řízení, které probíhá do 8. února. 2023. Výsledné znění se tak ještě může změnit.

Český rybářský svaz na novele vyhlášky s rezortem zemědělství intenzivně spolupracoval. „V rámci současného připomínkového řízení tak očekáváme z naší strany pouze drobné připomínky spíše technického charakteru,“ upřesňuje Lukáš Mareš.

Znění návrhu vyhlášky č. 197/2004 Sb. s odůvodněním najdete zde