V Západočeském uzemním svazu proběhla v minulých dnech akce rybářské stráže společně s Městskou policií. Rybářská stráž kontrolovala přestupky proti Rybářskému řádu, policie se mimo jiné zaměřila na parkování na soukromých pozemcích.

Text: David Štrunc, foto: Západočeský ÚS

Kontrola probíhala na revíru 431 043 Radbuza 1 B, kde si majitelé dlouhodobě stěžují, že jim rybáři parkují na jejich pozemcích.

Rybářská stráž zde u lovících zjistila jen drobné přestupky, které byly řešeny domluvou a byly jim pouze zapsány do povolenky k lovu.

Městská policie Plzeň oproti tomu řešila několik případů neoprávněného parkování na soukromých pozemcích, za které udělila blokovou pokutu.

Západočeský ÚS uvedl, že si majitelé soukromých pozemků stěžují na parkování rybářů pravidelně, proto budou kontroly pokračovat a každý, kdo zde neoprávněně zaparkuje, se vystavuje riziku pokuty.

Na správné parkování by si rybáři měli dát samozřejmě pozor na celém území České republiky.

Kontrola rybářské stráže v Západočeském územním svazu probíhala také na Berounce, Radbuze a na nádržích Klabava a Hracholusky. Na těchto revírech bylo zadrženo několik povolenek pro hrubé porušení Rybářského řádu. Nejčastějšími přestupky byla nepřítomnost u prutů, lov mimo vymezenou denní dobu a lov v chráněné rybí oblasti.