Přišel páteční podvečer. Potichu procházím po pěšince podél předevčírem přeoraných polí před Předměřicemi. Pupenec pálí, pyl poletuje, pampelišky prozařují podrost, prostě pravá pohodička. Poklidně posečkám pod prostornými perutěmi prastarého platanu. Pozoruji pohyb při pobřeží, potemnělé polarizačky pomohou poodhalit podvodní příběhy, právě projíždějí perlíni.

Psal: Petr, photo: pixabay

Perlíny prozradí překrásné purpurové ploutve. Placaté pokolení proplouvá pozorně Polabím. Pro plaché perlíny prostírá prostorné povodí, plné písníků, proudů, přítoků podporovaných pěnivými potoky pestrou paletu prostoru pro pobyt. Převážně poklidný proud pomalu, pomineme-li prudké přívalové povodně, podhlodává prastaré pobřeží. Převislé podemleté pobřeží, plus pestrý porost příbřežních, potažmo podvodních ploch (příkladně plavínu, psárky plavé, pryskyřníku plazivého) propůjčuje perlínům prostor pro potřebnou pohodu po perných prožitcích.

Prostou pidipotravu perlínů představují pomenší podvodní, případně pobřežní potvůrky (příkladně plankton, ponrava, potápníci, pakomáři) pobývající podél pobřeží, používající podobný porost pro přežití. Potravu přijímají prakticky pořád. Postarší perlíni pilně pomáhají proplouvajícímu příbuznému potěru pokojně přežít. Poučují potomstvo, příkladně prohledávají prostor pod porosty puškvorců, poctivě pátrají po poschovávané potravě. Požeráky pečlivě přežvykují pohlcenou potravu, pak polknou.

Plaší perlíni propagují pacifismus, profesionálně potlačují potyčky proti proudnicovitě postaveným ploticím, pobývajícím poblíž perlínů, při povrchu příbřežních partií. Početnost pomáhá pohodlněji přestát přicházející potíže. Primární problém, potažmo přímo perlíní postrach, představují po potravě pátrající predátoři. Proplouvající plachý perlín poskytuje potravu především podvodním predátorům. Permanentním podhladinovým pobytem poblíž pobřeží představují poměrně pohodlně polapitelnou potravu pro připravené ptáky. Potřebují proto pluky pohyblivého potěru.

Pokud přetrvá podobné poklidné podnebí plus přehlížení pytláky, překrásný perlín popluje Polabím poklidně po příští pokolení. Pouze prosťáčci plní pytle perlíny, popřípadě ploticemi – pár pražených přeci postačí! Příroda představuje plnohodnotný primární poklad planety. Prosím proto pokorně pomocníky patrona Petra: pomozme překrásným perlínům přežít.

Napsat komentář