Často se setkáte s názorem, že znečištění potoků a řek nikdo neřeší. Opak je pravdou. Firma VBV GEO s.r.o. zaplatila za znečištění Svratky pokutu 150 000 korun.

Text: David Štrunc, zdroj a foto: http://cizp.cz

„V lednu 2018 jsme obdrželi oznámení týkající se havarijního znečištění toku Ponávka v Brně – Komárově neznámou látkou. Provedli jsme šetření na místě a zjistili, že v celé délce toku Ponávky je silný zákal, který se nacházel i za soutokem s řekou Svratkou v Brně – Komárově. Jednalo se o celkovou délku cca 1 100 metrů,“  řekl Tomáš Augustin, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně.

Firma prováděla dva hlubinné vrty mezi ulicí Kalová a Za Mostem v Brně-Komárově. Z těchto vrtů vytékala voda, která byla silně znečištěna sedimentovatelnými látkami. Voda se měla čistit ve vsakovací jímce, ta však byla přeplněná. Znečištěná voda tak přetekla z jímky do potoka Ponávka.

Sankce 150 tisíc korun nabyla právní moci 22. července.