Podoustev říční

Podousev říční je původní v povodí Labe, v současné době se však díky vysazování vyskytuje ve všech povodích České republiky.

Podoustev je další ze skupiny reofilních druhů, které obývají proudné úseky řek. Rybáři si ji často pletou s ostroretkou, tomu se dá snadno předejít tím, že si podrobně prohlédnete tlamu ryby, kterou jste ulovili.

Podoustev má poměrně velkou tlamu, která je navíc směrem dolů vysouvatelná, kdežto ostroretka má tlamu úzkou, tvrdou, uzpůsobenou k seškrabávání řas z kamenů.

Podoustev můžeme lovit většinou rybolovných technik, snad vyjma kaprařiny a přivlače. Tato ryba miluje bílé červy a kukuřici, pokud se tedy vydáme cíleně ulovit podoustev, je dobré si své místo nejprve těmito dobrotami zakrmit.

Karty všech našich ryb s jejich podrobnou specifikací a na kvalitním tvrdém papíře lze objednat zde.