Piskoř pruhovaný

Piskoř pruhovaný patří mezi vzácné ryby, které není možné ulovit na prut.

Piskoř pruhovaný obývá nejčastěji hodně zarostlé vodní plochy, můžeme ho nalézt i v polabských zavlažovacích kanálech.

Má rád místa s hlubokým měkkým bahnem, ve kterém shání potravu. Živí se detritem a malými bezobratlými, proto má malinkou tlamičku, do které by se nevešel žádný háček.

Vzhledem k jeho skrytému způsobu života jej pravděpodobně neulovíte ani do čeřenu.

Karty všech našich ryb s jejich podrobnou specifikací a na kvalitním tvrdém papíře lze objednat zde.