Konečně uvolnění: Rybaření za hranicemi okresu bude možné od 12. dubna

Časopis Rybářství

2021/4

Rok 2020 – REKORDNÍ zájem o rybaření

Zásady slušného chování RAKŮ: od námluv až ke sporům na život a na smrt

Využití ELEKTRICKÉHO PROUDU v rybářství

BEČVA – mrtvá, nebo ještě živá?

CANDÁTÍ FARMA v Německu. A nejen to

Menší vody, kupříkladu rybníky, slepá ramena řek, mělčí jezera a štěrkovny, bývají pro brzké jarní chytání zpravidla nejvhodnější. Důvod je nasnadě. Obvykle se jedná o poměrně mělké vody, které se rychle prohřívají. Život se v nich probouzí velmi rychle, často stačí jen pár pěkných slunečných dnů a ryby začínají být aktivnější. To je ta správná chvíle vyrazit k vodě.

Lovecké náčiní sloužící k nabodávání ryb se vyvinulo už v době kamenné se zahrocené dřevěné hole, kterou naši předkové vykopávali ze země kořínky a zabíjeli drobné živočichy. Postupně se hrot tohoto nástroje zdokonaloval, byl opatřen zpětnými háčky a praxe ukázala, že při lovu ryb je toto náčiní účinnější, když má více hrotů.

přehrada

Většina z nás se podívá na tu dálavu a pak si řekne: Jak tady budu chytat? Pravda je, že ryby se drží v úživnějších částech nádrže, což je zpravidla poblíž břehu. Neplatí prostě vždy pořekadlo, že v dálce jsou louky zelenější a ryby větší. Kolikrát nám třeba i opravdu velké ryby doslova plují pod nohama a rybáři je loví v dálce.

Raci jsou bezobratlí živočichové, ale co se týče komunikace a chování, moc si nezadají s obratlovci. Jelikož nevydávají žádné cílené zvuky (nebo se o nich neví), musí používat jiné komunikační kanály. A jelikož se jim to daří a navzájem si vcelku dobře rozumí, jsou schopni i čilých společenských kontaktů, rodinných vztahů i sporů na život a na smrt.

Na začátku minulého století, kdy probíhaly první pokusy s lovem ryb pomocí elektrického proudu, se ukázalo, že střídavý proud má na ryby podstatně vyšší účinek, než proud stejnosměrný. Protože ale při jeho použití docházelo k častému poškození a úhynu ryb, nakonec se při vývoji a výrobě elektrických rybolovných agregátů uplatnil stejnosměrný pulzující proud, který je k vodním organizmům šetrnější.

Kdo zaplatí rybářům 470 000 korun za likvidaci mrtvých ryb z Bečvy v kafilérii po zářijové otravě? Nejspíš nikdo. Ačkoliv rybáři pořizují násady z vlastních peněz MO, ryby v řece jim nepatří až do okamžiku, kdy je uloví a ponechají si je. Ryba v řece je podle právního výkladu tzv. res nullius, věc ničí. Rybáři v Bečvě tedy nezachraňovali svůj majetek. Jak se na tuto problematiku dívá bývalý předseda ČRS a autor publikace Rybářská stráž JUDr. Alexander Šíma?