Test rybářských znalostí. Dokážete odpovědět na všechny otázky?

Časopis Rybářství

2021/1

VYDRA na rybochovných objektech – KONFLIKT zájmů

Vydra říční – OHROŽENÝ druh i RYBOŽRAVÝ predátor

O rybách, rybářích, VYDRÁCH a… vydrařích

Z rybářské praxe: FEEDER po pětadvaceti letech

Kaprařské MONTÁŽE. Jednoduše a účelně (1)