Ouklejka pruhovaná

S ouklejkou pruhovanou se můžete setkat převážně na Moravě a v jižních Čechách. Na rozdíl od oukleje má ráda proudné úseky.

Ouklejku pruhovanou poznáte na první pohled podle jasné postranní čáry, která se jeví dvojitá.

Jedná se reofilní druh, který obývá převážně proudné úseky potoků a řek. Přestože je celoročně hájená, na některých tocích se jedná o velmi početný druh, a proto se nedá zabránit jejímu ulovení. Rybu je však třeba rychle a šetrně vrátit zpět do revíru.

Karty všech našich ryb s jejich podrobnou specifikací a na kvalitním tvrdém papíře lze objednat zde.