Rybáři na území České republiky se v dohledné době nemusí bát, že by přišli o možnost používat olověné zátěže. Ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec přislíbil, že část týkající se omezení olova z dokumentu s názvem „Národní strategie řešení nelegálního zabíjení a otrav volně žijících živočichů v České republice na období 2020 až 2030“ vypustí a do programu jednání Vlády ČR bude předkládat materiál již bez této kapitoly.

text: Ondřej Cupal, foto: David Štrunc a Josef Mareš

Ministr Brabec se v pátek sešel se zástupci subjektů, které proti zákazu používání olova ve volné přírodě protestují, aby celou záležitost znovu prodiskutovali. Jednání se účastnili zástupci Ligy Libe, Českomoravské myslivecké jednoty, Ministerstva zemědělství, Českého střeleckého svazu a zástupci Českého rybářského svazu, který reprezentovali předseda PhDr. Mgr. Ing. Karel Mach MSc., MBA a jednatel Ing. Roman Heimlich, Ph.D.

Předseda a jednatel ČRS předali ministrovi Brabcovi „Stanovisko k záměru Ministerstva životního prostředí ČR regulovat využití olova ve sportovním rybolovu“, ve kterém vyjádřili „svůj zásadní nesouhlas s navrhovanými opatřeními v rámci dokumentu Strategie, a to zejména ve vztahu k navrhovaným opatřením týkajících se omezení používání olova jako rybářské zátěže“.

„V návaznosti na dlouhodobé projednávání záležitosti, jež vyvrcholilo 25. října října 2019 za účasti dotčených subjektů (včetně ČRS), pan ministr Brabec deklaroval, že bude bojovat proti plošnému zákazu olova a zároveň část ohledně zákazu olova z připravované Strategie MŽP vypustí,“ řekl serveru iRybářství.cz jednatel Českého rybářského svazu Roman Heimlich.

Jeho slova potvrdil v úterní tiskové zprávě také pan ministr Brabec: „V pátek jsme se dohodli s našimi partnery, že problematika olova ve Strategii řešena nebude. Ministerstvo životního prostředí nejdříve zadá studie konkrétních dopadů vnosu olova do životního prostředí přímo v České republice. Znovu jsem zástupcům všech asociací a sdružení potvrdil, že MŽP je proti plošnému zákazu používání olova ve střelách i rybářských olůvkách, a takto také bude nadále MŽP vystupovat při jednáních, která se povedou v Evropské komisi,“ prohlásil Brabec.

Co bude dál?

Čeští rybáři si tak mohou na chvíli oddychnout. Jak se bude celá kauza vyvíjet, je však stále nejisté. Pokud by totiž Evropská komise i přes výhrady mnoha zemí (včetně České republiky) vydala směrnici omezující používání olova ve volné přírodě, mohl by tento dokument opravdu přinést omezení použití tohoto materiálu pro účely rybářství. Samotnému rozhodnutí by ale mělo předcházet důkladné zhodnocení studií ze všech zainteresovaných členských států EU.

„Proto jsme se s našimi dalšími partnery dohodli, že v první řadě budou vypracovány objektivní studie a podklady o škodlivosti olova ve volné přírodě v podmínkách ČR, na jejichž zadání budou s Ministerstvem prostředí pracovat všechny zapojené subjekty,“ dodal Heimlich.

„Současná zpráva agentury ECHA (Evropská agentura pro chemické látky), která sloužila jako jeden z hlavních podkladů pro návrh omezení olova, je totiž často kritizována jako tendenční a neúplná,“ stojí v prohlášení Českého rybářského svazu. Ten bude na nadcházejícím zasedání Evropské rybářské asociace (EAF), které se bude konat od 15. do 17. listopadu v Berlíně, navrhovat, aby plošný zákaz na území EU odmítla celá federace společně.

Napsat komentář