Zastupitelé města Valašské Meziříčí dnes vyzvali ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby odvolal Erika Geusse, který zastává funkci ředitele České inspekce životného prostředí.

Text: redakce

Důvodem k tomuto kroku je podle zastupitelů selhání České inspekce životného prostředí při vyšetřování úniku látek na Bečvě, ke kterému došlo 20. září loňského roku a zahynuly při něm desítky tun ryb.

„Od začátku bylo jasné, že stejně jako při jiných podobných haváriích, budou vyšetřující orgány vycházet především z důkazních materiálů, zajištěných v průběhu a bezprostředně po havárii. Už z vyjádření rybářů, kteří marně zjišťovali, jak bylo naloženo se vzorky, které předali ČIŽP, vyplývaly pochybnosti, zda byly odběry řádně provedeny,“ stojí ve výzvě zastupitelů s tím, že tyto pochybnosti potvrdil prof. RNDR. Ivan Holoubek CSc. z Masarykovy univerzity v nedávno zveřejněném rozhovoru pro server Seznam Zprávy.

https://www.facebook.com/nezavislivalasskemezirici/photos/a.364377053717380/1817687208386350/

„Za ochranu životní prostředí v ČR odpovídá především Ministerstvo životního prostředí a jím zřizované organizace. Jednou z těchto organizací je i ČIŽP, která má na starosti vyšetřování ekologických havárií, včetně bezprostředního zajištění důkazních materiálů, které slouží dalším orgánům veřejné správy k nalezení a usvědčení viníka, následnému sjednání nápravy a snížení možnosti opakované havárie. Pokud z aktuální veřejně dostupných informací vyplývá, že důkazní materiály nebyly v případě ekologické havárie na řece Bečvě dne 20. 9. 2020 řádně zajištěny, je toto jednoznačně odpovědností ČIŽP,“ domnívají se zastupitelé.

Na návrhu odvolat Erika Geusse se shodli všichni zastupitelé bez výjimky.