Písek jako jedna z prvních obcí s rozšířenou působností začne využívat zákonné možnosti ukládání blokových pokut za přestupky na úseku rybářství přímo na místě členy rybářské stráže. Město to uvádí na svých stránkách.

text: Marek Kožušník

Od 1. dubna tohoto roku budou moci členové rybářské stráže při kontrole u revíru vyřešit zjištěný přestupek, aniž by bylo nutné rybáři zadržet povolenku a zahajovat s ním přestupkové řízení, jež bývá často zdlouhavé. „Ukládání blokových pokut rybářskou stráží umožňuje zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, ale úřady dosud tuto možnost příliš nevyužívaly,“ uvedl David Schwedt, vedoucí oddělení zemědělství a ekologie odboru životního prostředí, pod nějž agenda rybářství spadá.

Počet správních řízení roste

Příprava na nové postupy při řešení přestupků na úseku rybářství probíhala již od začátku minulého roku. „Slibujeme si od nich mimo jiné snížení administrativní zátěže mnohdy komplikovaných správních řízení, jejichž počet meziročně vzrostl na úseku rybářství ve správním obvodu ORP Písek o více než 300 %,“ dodává vedoucí odboru životního prostředí Miloslav Šatra.

Rybářská stráž s terminálem

Vybrané rybářské stráže budou od 1. dubna při kontrolách disponovat kromě služebního odznaku a průkazu, jako měly doposud, také pokutovými bloky, úředním razítkem s malým státním znakem a platebním terminálem pro případ bezhotovostní úhrady uložené pokuty.

Pokuty jen za menší přestupky

„Předpokládáme, že rybářské stráže budou ukládat pokuty pouze za méně závažné nedbalostní přestupky, jako je například porušení zákazu lovu mimo denní doby lovu ryb, nepřítomnost u udic nebo porušení povinnosti přisvojené ryby zapisovat do povolenky k lovu,“ řekl David Schwedt.

Méně starostí pro rybáře

Vyřešení přestupku uložením pokuty příkazem na místě bude podle Schwedta nejen výrazně efektivnější, ale bude méně zatěžovat i samotné rybáře. Odpadne totiž předvolání k podání vysvětlení na městský úřad, opakované doručování písemností přestupci do vlastních rukou a další úkony spojené s přestupkovým řízením.

odznak
foto: David Štrunc

Slušných rybářů se to nedotkne

„Závažnější přestupky, zejména ty úmyslné nebo v daném roce opakované, jako je úmyslné provádění lovu na více než dvě udice, lov bez povolenky nebo rybářského lístku, nebo případy, kdy bude nutno zadržet rybářskou výbavu, budou i nadále oznamovány rybářskou stráží na městský úřad ke správnímu řízení,“ zdůraznil David Schwedt. Zároveň dodal, že slušných rybářů, kteří loví ryby v souladu se zákonem, se uvedené postupy vůbec nedotknou.

Povolenka zůstane

Nově zavedený způsob řešení přestupků může být pro rybáře paradoxně výhodou. Pokud rybářská stráž vyřeší například porušení stanovených bližších podmínek výkonu rybářského práva (tzv. BPVRP) uložením blokové pokuty na místě, tedy přímo u rybářského revíru, a rybář s uložením pokuty souhlasí, nemusí mu být zadržena povolenka k rybolovu, jako tomu bylo doposud. Uvedl to Branislav Ličko, vedoucí hospodářského oddělení Českého rybářského svazu, pod který spadá například revír 481 501 ÚN Orlík.

Může pokračovat v rybolovu

V podstatě to znamená, že u méně závažných porušení může rybář po uvedení věci do pořádku pokračovat v rybolovu. Zároveň nebude nutné, aby s ním bylo vedeno přestupkové řízení na příslušném úřadu ORP, případně souběžné kárné řízení v rámci Českého rybářského svazu.

Na Písecku se nachází jedny z nejatraktivnějších rybářských revírů v ČR, jako například údolní nádrž Orlík, Otava I a II, nebo rybářsky zajímavé menší řeky jako Blanice, Skalice či Lomnice.