Je celkem přirozené, že rybáři při svých toulkách za rybami pozorují u vody mnohé druhy živočichů. Jejich druhové spektrum je určitě širší v létě než v zimě, ale i v třeskutých mrazech bylo možné na nezamrzlých tocích spatřit například některé opeřence, ondatru nebo bobra.

text: Jozef Májský

I na základě vlastních zkušeností mohu konstatovat, že většinou šlo o působivá setkání. Třeba pozorování vážky nebo dokonce ledňáčka sedícího na konci rybářského prutu nám nevymizí z paměti ani po letech, podobně jako vzpomínky na úlovek trofejní ryby. Kromě těchto náhodných setkání jsou podstatně častější konfliktní situace s některými obyvateli vázanými na vodní prostředí, nebo těmi, kteří žijí poblíž vody.

Když na háčku skončí labuť

Jde o zvířata, která mnohdy rybáře vyhledávají záměrně. Samozřejmě, že se nejedná o nezištnou náklonnost. Přitom všechny členy Petrova cechu nepreferují stejnou mírou. Protože jejich „láska“ k člověku jde přes žaludek, cíleně si vybírají pouze ty, kteří lákají ryby ke svému stanovišti chutnými krmivy.

predátor kormorán
Kormorán se lidí bojí a vyhýbá se jim, ale mezi rybáři je pro svůj neutuchající hlad nenáviděný, foto: Jozef Májský

Vnadící směsi obsahují především látky rostlinného původu, proto se nelze divit, že největší zájem o chutné obiloviny, šrot, strouhanku nebo kousky pekařských výrobků mají hlavně vrubozubí ptáci. Samozřejmě, že ne všichni mají stejnou odvahu přiblížit se k člověku.

Ztrátu plachosti v důsledku desetiletí trvajícího přikrmování můžeme častěji pozorovat u vodních ptáků shromažďujících se ve městech, popřípadě na některých rybnících nebo vodních nádržích, zatímco ve volné přírodě si zachovávají před člověkem větší respekt.

Jistě mi mnozí kolegové z vlastní zkušenosti potvrdí, že největšími labužníky mezi těmito ptáky jsou labutě, které si často troufnou až do našich kbelíků s krmivem a rovněž se stávají nejčastějším opeřeným úlovkem rybářů. Zbavit je pak háčku uvíznutého v zobáku bývá nelehký úkol, jeho spolknutí pak mívá horší konec.

Jen místy jim v podstatně menší míře mohou konkurovat divoké kachny, popřípadě lysky. Oproti labutím jsou pohyblivější, proto rády posbírají krmení rozsypané i na břehu. Do těsné blízkosti rybáře se ale dostanou jen ojediněle. Pro zvýšenou koncentraci labutí a kachen místy v určité roční době se na některých lokalitách prakticky nedají nahodit udice na těžko, o lovu ryb na plavanou už ani nemluvím.

racek lovec
Racek si také urve své a nikoho se neptá, foto: Jozef Májský

To je realita, s níž jsme se museli smířit. I když ji způsobili hlavně neodpovědní milovníci ptactva, do svědomí by si měli sáhnout i mnozí rybáři.

Nastupuje druhá směna

Nejednou totiž při svém odchodu od vody vyklopí nespotřebované krmivo u břehu, čímž přilákají vícero druhů opeřenců i některé savce.

Hlavně s příchodem soumraku totiž nastupuje druhá směna milovníku lidských laskomin, kterými se snaží rybáři přilákat rybu svých snů. Naštěstí chlupatí gurmáni – hlodavci nám v lovu nepřekážejí, spíš nás jen obtěžují. Žádnou chorobu ale od nich nechytíme, to je velmi nepravděpodobné.

žravý potkan
Po setmění místy přiláká chutná návnada k rybářskému stanovišti i potkana, foto: Jozef Májský

Vzácně se mohou u našeho krmení objevit hbití drobní hlodavci (hraboši, norníci a myšice), hlavně ve městech, ale i mezi balvany zpevňující břehy vodních nádrží. Vzácný není ani jejich větší příbuzný – potkan. Některé povahy nesnesou ani přítomnost malých myšek, které jsou naopak mnoha lidem sympatické, ale pořádný potkan projevující zájem o krmení nachystané rybám dokáže zvednout adrenalin i nelekavému rybáři.

Je třeba ale zdůraznit, že i tento hlodavec se člověka bojí a často už při nejmenším pohybu prchá. Jenže když je těchto drzých zvířat na našem stanovišti více a neustále šmejdí kolem udic a kbelíku s návnadou, mohou nám pokazit pěkný, poklidný večer. V případě stanování pak hrozí, že zabrousí i do našeho ležení. To samozřejmě vyvede z míry i otrlé zálesáky. U našich vod se objevila i místa, kde se usídlil jihoamerický hlodavec – nutrie, která může rybáře obtěžovat i přes den. Naštěstí se ale jedná spíš o vzácnou výjimku.

krásná labuť
Mezi vodními ptáky znepříjemňujícími rybolov mají u rybářů nejhorší pověst labutě, ale mnohdy nás obtěžují i kachny, foto: Jozef Májský

Na závěr bych snad ještě vyzval rybáře, aby se u vody chovali disciplinovaně i pokud se týče nakládání s krmivy určenými ke vnadění ryb. Je sice pravda, že lví podíl na synantropizaci volně žijících zvířat lákaných neodpovědným krmením do naší blízkosti mají jiní lidé, přesto nebo právě proto by jim měli jít rybáři příkladem a situaci ještě nezhoršovat.