Otravu ryb řešili v sobotu večer jindřichohradečtí policisté. K úhynu několika desítek menších ryb došlo v sobotu v potoce ŘečičkaOtíně a částečně i v blízkém rybníku. Informoval o tom Písecký Deník. Může za ni zatím neznámý majitel auta.

text: Marek Kožušník

Hasiči okamžitě zastavili přítok vody do rybníka, aby omezili další možné škody na rybách. Na místo byl přivolán také zástupce odboru životního prostředí městského úřadu Jindřichův Hradec.

Ryby se otrávily kontaminovanou vodou, což potvrdila v pondělí ráno vedoucí jindřichohradeckého odboru životního prostředí Ivana Nováková

Saponát v dešťové kanalizaci

„V sobotu se do dešťové kanalizace dostala voda z mytí motorového vozidla včetně použitého saponátu. Z pohledu vodohospodáře je tato voda vodou odpadní a do dešťové kanalizace nepatří, uvedla Ivana Nováková.

„Úhyn drobných rybek v Řečičce byl způsoben odtokem závadných látek z dešťové kanalizace, která byla vybudována pro lokalitu Na Palásku a ústí do Řečičky pod mostem hlavní silnice směrem na Hospříz,“ doplnila Ivana Nováková s tím, že účelem dešťové kanalizace v této části obce je pouze odvádění srážkových vod, jelikož tato síť ústí přímo do vodního toku bez jakéhokoli osazeného čistícího stupně.

Úhyn ryb byl zbytečný

Mytí motorových vozidel mimo zabezpečené prostory, kdy se odpadní voda může dostat, jako v tomto případě, do povrchových, je přestupkem na úseku vodního zákona. Za tento přestupek lze udělit pokutu do výše 20 000 Kč. „Úhyn ryb, přestože se jednalo o drobné rybičky, byl zbytečný a počínání ze strany majitele vozidla velmi nezodpovědné a vůči životnímu prostředí bezohledné,“ doplnila Nováková.

Případ vyšetřují policisté z Jindřichova Hradce a celková škoda bude teprve vyčíslena. 

textilka Jitka
Textilka Jitka zanikla v roce 2007, foto: Deník/Lenka Novotná

Modré a černé břehy Řečičky

Řečička bývala postižena znečištěním už dříve. V bývalé textilce Jitka se barvila džínovina a barva občas vytekla do kanálu, většinou nedbalostí obsluhy než technickou závadou. Podzemní kanál z textilky ústil na kraji Otína a od toho místa bývaly břehy zbarvené podle právě používané barvy, modré nebo černé.

Vzhledem k tomu, že v textilce pracovaly tisíce obyvatel Jindřichova Hradce, nebyl zájem továrnu nějak postihovat a výrobu zastavovat. V současné době již textilka neexistuje.