Rybák si vesele poletuje nad hladinou a vůbec netuší, k čemu se schyluje. Z vody se najednou vynoří ohromná tlama – a rybák dolétal. I takhle si shání potravu kranas obrovský.

text: Marek Kožušník

Kranas obrovský je ostnoploutvá dravá ryba příbuzná tuňákům a makrelám. Žije v teplých mořích. Dorůstá délky přes metr a váhy až 80 kg. Je obvykle osamělý lovec, občas ale zkusí štěstí i ve větších hejnech, aby lovil svou oblíbenou kořist – hbitého rybáka.

Mozek kranase je schopen během útoku propočítat rychlost letu ptáka, trajektorii i nadmořskou výšku. Pro svou rychlost a obratnost je kranas obrovský vyhledávaná sportovní ryba.

Mnohem častěji se můžeme setkat s menším kranasem obecným, hlavně na trzích mořských ryb. Dosahuje délky asi 40-50 cm a jen zřídka váží nad 0,5 kg. Kranasi obecní lovení v Černém moři se na českém trhu prodávají v plechovkách pod obchodním názvem stavrida.

Krátce před rozmnožováním se kranasi obecní shromažďují do velkých hejn, a to v takovém množství, že „moře se jimi široko daleko červená a rybáři jich za jednu noc uloví tisíce“. Maso mají bílé a poměrně tuhé. Je však celkem levné, proto se ho prodá velké množství.