Od roku 2022 dojde k úpravě bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech Severočeského územního svazu, nejvíce změn se týká lovu dravých ryb na ÚN Nechranice. Dotknou se tedy hlavně vláčkařů a muškařů. Řada z nich s omezením výrazně nesouhlasí a na sociálních sítích to dávají hlasitě najevo.

text: Marek Kožušník

V případě ÚN Nechranice dojde od roku 2022 k následujícím úpravám pravidel rybolovu:

  • Při lovu na nástražní rybku smí být použita pouze celá nástražní rybka, jejíž délka je minimálně 15 cm. Platí pro všechny druhy ryb, kromě těch, které mají stanovenou lovnou míru vyšší. Toto ustanovení platí i pro přechovávané nástražní rybky.
  • Od 15. 10. zákaz lovu ryb z plavidel na celém revíru Ohře 9 – ÚN Nechranice.
  • Přisvojením dvou kusů dravých ryb (štika, candát, sumec) denní lov končí.
  • Zákaz lovu přívlačí, na umělou mušku a muškařením na nástrahy nedosahující délky 15 cm (měřeno od očka nástrahy pro upevnění vlasce až po konec nástrahy).

Enormní rybářský tlak

Důvodem opatření je podle Severočeského územního svazu ochrana populací dravých ryb na této přehradě.

Opatření má podle Jana Skalského, mluvčího Severočeského ÚS, za cíl obecně omezit kontakt s rybou a s tím spojené ztráty na dravých rybách i s ohledem na potřebu udržení silných generací těchto ryb na ÚN Nechranice.

„Podobná situace zde již byla – po několika velice úspěšných letech došlo k razantnímu poklesu úlovků, protože se zničilo generační hejno. To nemíníme znovu dopustit a preferujeme dlouhodobě udržitelné silné populace,“ říká Skalský.

V minulém roce ovšem podle webu Severočeského ÚS opět čelila ÚN Nechranice enormnímu rybářskému tlaku, došlo k extrémnímu nárůstu úlovků candáta (4160 ks a 7600 kg), okouna (2880 ks a 1700 kg) a štiky (850 ks a 1800 kg).

„Vyšší rybářský tlak očekáváme i v tomto roce. Optimální výlovek v případě candáta na ÚN Nechranice se pohybuje ročně v rozmezí od 1000 do 2000 kusů. Meziroční nárůst zapsaných úlovků candáta se oproti roku 2019 zvýšil sedmnáctinásobně,“ stojí na webu Severočeského ÚS.

candát
foto: Ivo Novák

Severočeský ÚS potřebuje neadekvátnímu rybářskému tlaku na ÚN Nechranice zabránit, aby opět nedošlo k odlovení většiny generačních dravých ryb, na jejichž přirozeném rozmnožování je zdejší populace z velké části závislá.

„Jistě není v ničím zájmu, aby k podobné situaci znovu došlo. Je pochopitelné, že některá opatření mohou být přijímána méně kladně, ale pro dosažení cíle jsou bohužel nezbytná,“ pokračuje mluvčí Jan Skalský.

Neúčinná kontrola

Z těchto důvodů se od roku 2022 přistupuje k výše zmíněným opatřením. „Jako široce akceptovatelná varianta omezení lovu dravých ryb je zavedení minimální velikosti nástražní rybičky a dalších nástrah (15 cm) pro omezení úlovků ryb nedosahujících lovné míry, především s ohledem na candáta a okouna,“ píše Severočeský ÚS.

Ukončení lovu po ponechání 2 ks vyjmenovaných ryb je zároveň podle Severočeského ÚS nástrojem, jak zabránit dalšímu lovu a zbytečné manipulaci s těmito rybami. Po ponechání 2 ks ulovených dravých ryb tak již před rybářskou stráží neobstojí tvrzení, že rybář loví jiné druhy, ač tomu tak reálně není.

„Pro omezení mortality při vytažení z hloubky a obecně také omezení počtu ulovených a odnesených ryb bylo přistoupeno také k zákazu lovu ryb z lodě po část roku,“ vysvětluje dále Severočeský ÚS.

„Většina rybářské veřejnosti i s ohledem na odůvodnění, které jsme zveřejnili na webu, nereaguje negativně, mnohdy naopak opatření spíše kvituje. Ale je samozřejmé, že odpůrci stále jsou, především ohledně asi nejtvrdšího opatření, kterým je zákaz lovu z lodi během části sezony,“ uvádí pro iRybářství Jan Skalský.

foto: Ivo Novák

Při větším počtu plavidel nemá rybářská stráž na tak přehledné nádrži, jako jsou Nechranice, reálné možnosti účinné kontroly a vymáhání dodržování pravidel rybolovu. „Dříve než loď rybářské stráže zkontroluje první loď, ostatní osádky plavidel mají dostatek času změnit rybolovnou metodu, velikost nástrahy nebo se zbavit malých nástražních rybiček. Stanovit jakákoli pravidla bez možnosti jejich kontroly je zcela neúčinné,“ píše Severočeský územní svaz.

Ze všech těchto důvodů bylo potřeba nalézt vyvážený postup omezení rybolovných metod tak, aby nedocházelo k úlovkům ryb nedosahujících lovné míry a aby se obecně snížil kontakt s dravou rybou.

Zápory „sportovního“ rybolovu

Oproti postupům ochrany kaprovitých ryb, při nichž je základem úprava lovné míry nebo počet ponechaných ryb, je u dravých ryb nezbytné předejít zbytečné manipulaci, na kterou jsou dravé ryby velmi citlivé. Podstatný problém je i tzv. „sportovní“ lov dravých ryb na větších hloubkách a opětovné vracení zpět do revíru.

„V mnoha případech uloví rybáři na Údolní nádrži Nechranice i desítky candátů denně, z nichž mnoho nedosahuje lovné míry. Tyto ryby po puštění z velké části hynou na následky vytažení z hloubky a manipulace, nedorostou tak lovné velikosti a nedojde k jejich další reprodukci. Toto již mnozí rybáři nevidí, případně vidět nechtějí,“ píše se na webu Severočeského ÚS.

Klesající počty okounů

Pro všechny mimopstruhové revíry Severočeského územního svazu bude dále platit omezení ponechání úlovků okouna říčního na 4 ks/den (sjednoceno s línem).

foto: Ivo Novák

Uvedeným ustanovením se omezí nadužívání okouna jako nástražní rybičky a předejde se zároveň nadbytečnému odlovu okounů menších velikostí za tímto účelem. Budou tak více chráněny i velké generační ryby. Důvodem je pokles populačních stavů tohoto druhu v mnohých revírech.