Mník jednovousý

Mník jednovousý je naším jediným zástupcem mníkovitých ryb. Tato ryba je zvláštní tím, že je aktivní v zimě.

Chcete-li ulovit mníka jednovousého, musíte počítat s tím, že vám bude trochu zima. Tato ryba totiž přijímá nejvíce potravy v zimních měsících.

Loví se většinou na položenou na kousek ryby nebo rousnici. Tato ryba je pověstná svou hltavostí, proto se doporučuje sekat okamžitě po záběru.

Mníci žijí skrytým způsobem života, takže o tom, že se v revíru vyskytují, často mnoho rybářů neví.

Typické poznávací znaky tohoto druhu jsou jediný vous na spodní čelisti a břišní ploutve, které jsou prakticky stejně daleko jako prsní.

Karty všech našich ryb s jejich podrobnou specifikací a na kvalitním tvrdém papíře lze objednat zde.