Mládež ve znalosti Rybářského řádu strčí veterány do kapsy. Přesto potřebují následovat dobrý příklad

Dítě je vnímavé na okolní podněty a už od útlého věku přejímá něco z chování dospělých. Bohužel napodobuje nejen pozitivní věci, ale i příklady, které zrovna nejsou hodné následování. Nejinak tomu je i u rybářů.