Ledňáčků je u nás stále více. Jaké ryby nejčastěji loví tento drobný predátor?

Patří mezi silně ohrožené druhy. V posledních letech se ovšem početnost ledňáčka v České republice lehce zvyšuje. Potvrzují to výsledky Jednotného programu sčítání ptáků Českou společností ornitologickou. Má tedy smysl jej dále chránit? Jaké ryby nejčastěji loví tento drobný predátor?