Pohled ze břehu nebo z vody nikdy neumožní spatřit to, co je vidět nadhledem z lávky. Použijeme-li polarizační brýle, pak vidíme téměř vše.

text: Jan Doné

Rybářskou muškařskou výpravu proto nejčastěji začínám u jedné z lávek v té které lokalitě. Cestou do zvoleného místa lovu zvažuji okolnosti, které ho mohou ovlivnit. Patří mezi ně velikost řeky, stav vody, roční období, denní doba, meteorologické vlivy, stádium měsíce a další.

Předem připravenou strategii lovu doladím po příchodu, nebo příjezdu a pohledem z lávky pak doplňuji prakticky veškeré potřebné vstupní informace pro muškaření, třeba stav a průzračnost vody, aktivitu vodního i příbřežního hmyzu a s tím většinou související aktivitu ryb.

Pohledem zjistím, kde jsou ryby, zda přijímají potravu. Jsou situace, kdy jsou ryby vidět například na mělčinách protilehlých pobřežních hlubších proudů někdy bez zřetelné aktivity, jindy při vyhledávání, nebo při sbírání. Podle mých zkušeností získané informace neplatí jen pro omezený úsek řeky okolo lávky, většinou jsou obecně platné v okruhu i několika kilometrů.

Když na mělčině pod sebou vidíme stojící potočáky

Nejčastěji to bývá zrána nebo vpodvečer. Je nutné si (podle okolí) zapamatovat jejich polohy. Pak stačí přijít k vodě, zabrodit nejlépe proti toku na vzdálenost dohození a nad dané místo umístit zvolenou suchou mušku. Úspěch přichází většinou hned po prvním pokusu.

řeka
Lávka na Bařinách u chat. Foto: Jan Doné

Můžeme postupovat proti proudu a některé identifikované ryby i ulovit. Je to jen otázka času úměrného tomu, zda jsou ryby aktivní, nebo ne. I potočák, který momentálně nejeví zájem potravu, se dá přesvědčit k záběru. Podotýkám, že mám na mysli divoké ryby. Faremní granuláky jsem tak nikdy nehledal, většinou jsou vysazováni do jiných lokalit a mnoho informací, kromě místa vysazení, k jejich ulovení člověk už nepotřebuje.

Při pozorování z lávky ryby nejsou mnohdy na mělčinách ryby vidět, ale v protilehlém proudu jsou aktivní. Lze vypozorovat i další podrobnosti… Podle kroužkování třeba to, že sbírají plovoucí hmyz, podle mírně zvlněné hladiny hmyz plovoucí těsně pod hladinou, nebo podle záblesků od jejich těl je patrné sbírání na dně, nebo těsně nad ním.

lávka
Halenkov u Fohlerů. Foto: Jan Doné

Pozorováním lze zjistit i to, zda jde o potočáky, duháky, nebo lipany. To vše pak rybáři, který vstoupí do řeky s prutem, dává finální informaci, jakou mušku má navázat a jak a kde lovit.

Když ryby z lávky nevidíme     

Další situací je, že ani při podrobném pozorování nejsou ryby vidět, když po jejich aktivitě není ani stopy. Co teď? Pokud víme, že tam jistě jsou, pak musíme vyčkat na příhodnější dobu, na změnu oblačnosti, vlivů je mnoho.

Pokud si však nejsme jisti, že v tom místě ryby jsou, je nejlepší se sbalit a jít lovit jinam. V těchto případech mířím k další lávce. Možná, že můj popis zní poněkud neskutečně, ale mně se tato taktika vždy vyplatila, zejména v minulosti.

Lávka v Halenkově. Foto: Jan Doné

Faktem je, že pozorování zřídlých řad potočáků a lipanů je vzácnější a jak ostřím zrak, tak u nás pod lávkami vidím spíše tlouště, ostroretky a parmy. I tak je pohled z lávky nad řekou kouzelný a patří k těm nejkrásnějším momentům pobytu v přírodě.