I v dnešní uspěchané době stále platí, že hodiny strávené u vody přebijí i nejlepší výbavu. Úspěšný lovec dravých ryb je tak trochu stopařem dokonale čtoucím vodu a rybích zvyklostí za měnících se podmínek. Nikdy totiž nelze přesně napasovat scénář konkrétní řeky na řeku jinou.

Text: Tomáš Fiedler foto: autor, Ivo Novák

Vždyť každá voda a život v ní je jiný příběh! Jde se jen odpíchnout od několika bodů, zbytek už je jen na nás a času, který jsme schopni tomu obětovat. V následujících řádcích vám svěřím několik základních rad, jak být úspěšným rybářem i během krátkých vycházek k vodě.

Vyberte si revír

Základním kamenem úspěchu je soustředit své síly a čas na jeden revír nejlépe ve svém okolí. Takové vodě se můžeme perfektně věnovat i během krátkých vycházek a rybí zvyky zde při několika návštěvách odpozorovat. Ideální je voda poblíž bydliště či při cestě do práce. I když se tam trofejní ryby pravidelně nechytají, rybařina je skvělá i s běžnými velikostmi ryb.

Okoun říční

Na takové vodě se dá strávit času nejvíce za cenu nejméně najetých kilometrů. Bude to mnohokrát voda v okolí města či dokonce ve městě. Zde si můžeme zapsat krátkou docházku klidně i každý den a to je rozhodující.

Samotná taktika lovu je snadná a obnáší lov v naprosto typických a snadno čitelných místech. V létě jsou to mělké úseky nádrže, kde se s naivním pocitem bezpečí zdržují drobné rybičky. Na řece nepřehlédnutelné podjezí a peřeje. Na podzim jsou to místa v blízkosti výrazných členitých hran a jiných nerovností na dně. Zde platí: Kde je jídelna, strávník nebude daleko.

Štika obecná

Nabídněte něco navíc

Chytáte-li na tak typických místech, jistě nebudete jediným lovcem, který tu dává dravcům lekci. Ryby nejsou hloupé a bolestivý zážitek si velice dobře pamatují, obzvlášť ty staré a velké. Vyzkoušejte cokoliv. Odlište velikost a barvu nástrahy, rychlost a styl jejího vedení. Mnohdy, obzvláště na velké boleny, platí dohodit nástrahu prostě jen o několik metrů dál anebo ji vést v opačném směru od břehu. Lovte z vody v brodicích kalhotách, v létě v plavkách. Výborným pomocníkem je lehce a rychle přenosný bellyboat. 

Stejně důležité jako místo je ovšem i denní doba a vždy platí pravidlo: na správném místě je zapotřebí být ve správný čas! Experimentujte tedy s denní dobou a osvoboďte se od zajetých kolejí.

Štika obecná

Budete se divit, ale není to jen o východu a západu slunce. Revíry v našem okolí nám nabízejí možnost vyzkoušet různé časové intervaly a rychle tak odpozorovat nejvyšší aktivitu, na kterou se v budoucnu budete úspěšně zaměřovat. Ti nejlepší z vás budou odměněni krátkým, ale zato velice intenzivním lovem, během kterého mnohdy zdoláte více ryb než dříve za celé dopoledne.

Tyto řádky sedí více na lov v letním čase a převážná většina z vás, tak jako já, se mu z pracovních důvodů může věnovat více než v zimním období. Pro letní vycházky v délce trvání do dvou hodin si k vodě beru krabičku naplněnou výhradně wobblery. Jejich agresivní chod se dokonale liší od běžných malých rybek, jichž je v daném období ve vodě milion a dokáže tak dravce vyprovokovat k útoku.

wobblery

Pro rychlé chytání s oblibou používám univerzální velikost nástrah v délce okolo 7 až 10 cm. Mohu tak ulovit široké spektrum dravých ryb – od okouna, bolena, candáta až po štiku. Během těchto krátkodobých lovů s volbou nástrahy nikdy neexperimentuji a vždy chytám jen na své horké favority. Pro lov s wobblery vždy doporučuji monofilní vlasec, s nímž díky jeho průtažnosti zaseknu i zdolám více ryb.