Roušky, respirátory, plastové štíty, rukavice… To všechno jsou ochranné pomůcky pro boj s koronavirem. Vědci však stále přicházejí s novými poznatky a jedním z nich je, že se Covid-19 může šířit i stolicí.

Text: David Štrunc, foto: Pixabay

Na roušky jsme si na rybách už zvykli, nově bychom si měli dávat pozor také na to, kde ryby lovíme.

Vědci z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka přišli při na zajímavou věc. Zdrojem onemocnění Covid-19, jehož původce je virus SARS-CoV-2, může být i odpadní voda. Virus se totiž šíří nejen kapénkami, ale prokazatelně také stolicí.

VÚV dále informuje o tom, že s tímto rizikem nejsou spojené velké čistírny, ale především nečištěné nebo nedostatečně čištěné odpadní vody. To znamená především malé obce bez čistírny odpadních vod (ČOV).

Konkrétní rizikovost znečištění povrchových vod virem SARS-CoV-2  zatím není známa, podle vědců je však malá.

„Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, aktuálně ve spolupráci s Výzkumným ústavem veterinárního lékařství, v. v. i. a některými čistírnami odpadních vod plánuje monitoring přítomnosti SARS-CoV-2 v odpadních vodách v souladu s tzv. epidemiologickým přístupem k odpadním vodám (WBE),“ uvádí oficiální web VÚV.

Riziko je tedy minimální, přesto existuje. Je nesmysl obávat se, že bychom virus mohli chytit od ryb, nicméně měli bychom si dávat pozor, kde lovíme. Při lovu bychom si mokrýma rukama neměli sahat na sliznice, dotýkat se jídla atd. Po rybolovu bychom si měli ruce pro jistotu vydezinfikovat.

Více o této problematice najdete na webu VÚV.