V noci ze 7. na 8. října unikla do Drnovského potoka nebezpečná látka určená k moření dřeva. Látka se do vodní soustavy rozšířila z blíže nespecifikovaného areálu v Klatovech. Drnovský potok vtéká do řeky Úhlavy, ta následně do Berounky. Povodí Vltavy a. s. upozorňuje, že látka je v tak vysoké koncentraci, že by se lidé v Berounce neměli koupat a neměli by ji používat ani k zalévání nebo napájení dobytka. Doporučuje dokonce, aby rybáři všechny ulovené ryby pustili zpět. Mohou být totiž zdraví škodlivé!

Text: David Štrunc, foto: autor

O úniku nebezpečné látky byly informovány vodoprávní úřady obcí s rozšířenou působností na území Plzeňského i Středočeského kraje.

O jakou látku se jedná?

„Jde o směs látek, které se používají k moření dřeva,“ popsal pro iRybářství.cz čelen dozorčí komise Povodí Vltavy a.s. RNDr. Marek Liška, Ph.D. Povodí Vltavy se snaží látku co nejvíce naředit. Zvedá průtok, aby co nejrychleji odtekla.

„V sobotu jsme pustili více vody z vodní nádrže Nýrsko. Stejně postupujeme i u ostatních nádrží, abychom látku co nejvíce zředili,“ popsal Liška.
V neděli 13. října byl navýšen  odtok z přehradní nádrže Hracholusky. Povodí Vltavy výši koncentrace látek pravidelně monitoruje. Za jak dlouho látka z našich řek odteče, si však Liška netroufá odhadnout.

Jedná se o směs mnoha látek, proto není jednoznačné, jak bude na vodní živočichy, potažmo lidi působit. Pokud je to možné, měli bychom se znečištěné vodě a konzumaci zasažených ryb jednoznačně vyhnout.

Západočeský rybářský svaz na svých stránkách do odvolání zakazuje jakékoli vysazování a konzumaci ulovených ryb z řeky Úhlavy a Berounky.

Na otázku, za jak dlouho bude možné ryby konzumovat, Liška odpověděl. „To je otázka, na kterou v současné chvíli neexistuje jasná odpověď. Je třeba vytvořit studii, ve které se bude analyzovat výše jednotlivých látek.“

Povodí Vltavy pravidelně informuje Středočeský kraj, který bude občany průběžně informovat o dalším postupu na svých webových stránkách.