Tisíce slovenských rybářů se v sobotu zapojí do pravidelného zimního sčítání kormoránů velkých na zimovištích.

text: Marek Kožušník

Rybáři budou kormorány na nocovištích sčítat na 1850 rybářských revírech po celém Slovensku v sobotu od 14 do 17 hodin. Informoval o tom Marek Horčička z odboru ichtyologie a ekologie rybářských revírů Slovenského rybářského svazu (SRZ).

„Informace o počtu nocovišť a množství vyskytujících se kormoránů jsou potřeba k závěrečné zprávě o uplatňování výjimky na plašení a odstřel kormorána,“ doplnil Horčička pro Tiskovou agenturu Slovenské republiky (TASR).

„V návaznosti na sčítání kormorána velkého bude od 13. do 16. ledna zakázáno plašit a lovit kormorána velkého podle aktuálně platné výjimky,“ dodal ichtyolog.

Jak se počítají predátoři

Běžně používaná metodika sčítání vodních ptáků na lovištích nebo denních odpočívadlech je z důvodu častých přeletů kormoránů značně nepřesná.

Sčítání proto probíhá formou sečtení kormoránů na nocovištích vždy od zhruba 1–2 hodiny před setměním až do úplné tmy, kdy se zde shromažďují a připravují k nocování.

Zaznamenává se čas sčítání, celkový počet kormoránů a pokud to podmínky dovolí, také poměr dospělých a mladých ptáků.

„Mladé jedince lze od dospělých ptáků poměrně dobře rozpoznat podle světlých až bílých partií na hrudi a břiše. Dospělí ptáci jsou vždy celí černí, od ledna nebo února se u nich objevuje bílé peří na hlavě a mají také bílou skvrnu nad stehny,“ uvádí Petr Musil z katedry ekologie ČZÚ v Praze.