Severočeští rybáři ve středu vysadili 40 tisíc kusů plůdku lososa. Většinu na Děčínsko do přítoku Kamenice, část ovšem i na Litoměřicko, do jednoho z chovných toků.

text: Marek Kožušník

S projektem návratu této úžasné ryby začal Severočeský územní svaz již v roce 1998.

Ročně se k nám vrací zhruba několik desítek dospělých jedinců. Aktuálně jsou největším problémem pro masivnější možnost návratu především překážky vytvořené člověkem, píše se na webu Severočeského územního svazu.

losos
foto: Severočeský územní svaz

Konkrétně jde podle Severočechů o plavební stupeň Gesellschaft u Hamburku, kde jsou částečně nefunkční rybí přechody, a neprůchodnost Kamenice. To i s ohledem na skutečnost, že přednost mají evidentně peníze, konkrétně provoz turistických pramic, před přírodou.

Pramice v Hřensku

„V případě průchodnosti v Hřensku je problém už u soutěsek. Byla by třeba komplexnější úprava pro průchodnost, to by ovšem znamenalo i nemalé finanční prostředky. Pomohlo by i zkrácení turistické sezony v případě provozu turistických pramic,“ říká pro iRybářství Jan Skalský, mluvčí Severočeského územního svazu.

V Edmundově a Divoké soutěsce je řeka přehrazena. Rybí přechody jsou podle Skalského nepoužitelné, obec Hřensko v daném místě provozuje turistické pramice.

vysazování ryb
foto: Severočeský územní svaz

„Rybí přechod je v daném místě v době tahu mnohdy neprostupný. Aktuálně největší problém je prostupnost, ale řešíme i otázku pohlavní zralosti. Lze předpokládat, že i s ohledem na oteplování oceánů jsou ryby často pohlavně zralé dříve, než k nám dorazí,“ pokračuje Skalský

„Každoročně sledujeme na dolním toku Kamenice spíše jednotky kusů. I podle úlovků poblíž soutoku s Labem v předchozích letech je zřejmé, že u nás jsou i ryby, které jsme v Kamenici nezaznamenali a je pravděpodobné, že se vytřou již v samotném Labi,“ dodává Jan Skalský.

Plavební stupeň Gesellschaft

„O úpravách rybích přechodů na plavebním stupni Gesellschaft, což je jediná překážka od moře až ke zdymadlům v Ústí nad Labem, se hovoří již delší dobu,“ říká dále Jan Skalský.

losos
foto: Severočeský územní svaz

„Plavební stupeň u Hamburku je vybaven několika rybími přechody. Obecně lze ovšem konstatovat, že ty jsou pouze kompenzační opatření, nikdy nemohou pomoci zcela kompenzovat průchodnost před stavbou překážky,“ doplňuje Skalský.

Přechody jsou podle Skalského částečně průchozí, ale rekonstrukce je třeba. O termínech nyní nemá informace.