Povinností každého rybáře je odevzdat do 15. ledna následujícího roku povolenku. Spousta rybářů na to ovšem každý rok zapomene a odevzdá povolenku buď pozdě, anebo vůbec. V současné době má každá MO nastavený jiný systém sankcí. Český rybářský svaz hodlá sankce sjednotit.

text: Marek Kožušník s využitím článku Lukáše Mareše

Zaznělo to na jednání Hospodářského odboru ČRS, kde byl návrh na sjednocení sankcí za pozdě odevzdané a neodevzdané povolenky předložen.

Podle údajů ČRS rybáři nevrátí v průměru 12 % celosvazových a celorepublikových povolenek k sumarizaci.

„Protože u neodevzdaných povolenek nelze stanovit počty docházek a úlovků, dochází pak k nerovné situaci, kdy nejsou v rámci redistribuce vyplaceny úlovky a docházky jednotlivým ÚS za tyto neodevzdané povolenky. Zároveň je uživatel revíru vystavován riziku, že nesplní termín hlášení evidence úlovků směrem ke státní správě,“ uvádí ČRS na svém webu.

„Cílem je jednoznačně sjednotit v rámci celého ČRS sankce za neodevzdané povolenky. Problém bude řešen v Rybářském informačním systému a se zavedením jednotných sankcí se počítá se zavedením RIS,“ doplnil pro iRybářství Lukáš Mareš, mluvčí ČRS. Sjednocení sankcí se tak ještě nebude týkat povolenek vydávaných na rok 2023.  

Jednotná sankce se bude pravděpodobně stanovovat procentuálně z ceny neodevzdané povolenky tak, aby tato částka kopírovala vývoj cen povolenek bez nutnosti další úpravy. Bude stanoven jeden termín, od kterého by se sankce uplatňovala. Celá problematika ale bude ještě podrobena další diskuzi v rámci ČRS.