Říčka Bradava je západočeský pstruhový revír, o který se stará MO ČRS Šťáhlavy. Nachází se v okrese Plzeň – jih. Rozloha revíru je 7 ha, jeho délka 28 km. Do revíru patří i Kornatický potok od vtoku do Úslavy až 100 m pod hráz Kornatického rybníka. V soupisu revírů najdeme revír Bradava 1 pod číslem 433 002. Zde si můžeme přečíst i omezení týkající se lovu na Kornatickém potoce.

Text: Ivo Novák, foto: autor

Spodní tok
Revíry se většinou popisují od pramene k ústí, ale jelikož na menších tocích je lepší při lovu postupovat proti vodě, aby se rybář měl možnost dostat k rybám nepozorovaně, začnu popisem od ústí. Z Nezvěstic do Spáleného Poříčí teče Bradava kousek od okresní cesty č. 19 a k vodě se dá zajet hned na několika místech.

Zde jde o říčku středního charakteru, která protéká rovinatým úsekem, takže je tu o proudné úseky s rychlejší vodou trochu nouze, ale zase jsou zde hlubší tůně. Břehy jsou obrostlé bujarou vegetací a tak je třeba buď brodit vodou, nebo se k vodě prodírat podrostem.

Tam, kde jsou chaty, moc ryb nenajdete, ale daří se tu menším jelcům a ploticím. Tloušť není vítanou rybou v pstruhovém revíru, tady ale převládá. Pstruhy musíte hledat.

Říčka zde vytváří meandry. Zachytáte si i s muškařskou udicí. Raději volím kratší prut. Zastavěné úseky nemám moc rád, ale jez v Poříčí nevynechám. Pak už je říčka užší, ale tento úsek mám snad nejraději. Na lipana jsem zde zatím nenarazil, ale pstruhy jsem tu ulovil. Kromě tloušťů tu narazíte na okouny a ani menší štika tu není výjimečnou rybou.

S kratším vláčecím prutem si také zalovíte, ale brodicí kalhoty si stejně nezapomeňte doma. Nejhezčím místem je velká hluboká tůň těsně pod přepadem z rybníka Hvížďalky, najdete tu i 15m vodopád. V tůni se daří okounům, jelcům, ploticím, perlínům, ale chytil jsem zde i několik pstruhů potočních.

Rybník Hvížďalka
Rybník se nachází na středním toku Bradavy. Spadá do katastrálního území obce Těnovice a má rozlohu 3,8 ha. Dominantní rybou je tu kapr. Na jaře se potkáte s pěknými líny, hnojáček zaujme i cejna a další ryby.

G

Rybník má velice pěkné okolí. Sypaná hráz je vysoká, osázena duby. Pod ní i pohodlně zaparkujete. Pravou stranu rybníka lemují listnaté stromy. Je zde mělčí voda, kde se ryby zdržují v teplých dnech kolem naplaveného ostrůvku. U přítoku jsou rákosiny a traviny. Je tu i pěkné a prostorné místo pro muškaře. Měli by tu být i pstruzi. Brodění zde povoleno není.

Horní tok
U vtoku do rybníka je místo, kde se líbí okounům. Ti vytahují i do horní části toku, která je opět pstruhovým revírem. Tady začíná pro opravdové rybáře ta správná džungle. Někde zabrodíte, jinde ne. To platí i pro chůzi po břehu. Někde ani nenahodíte. Jsou tu pěkná místa, skoro zapomenutá. Jen se k nim dostat – větší kopřivy jsem snad nikde jinde neviděl…

Ve vodě jsem našel pstruhy, ale většinou jsou ukrytí ve spleti kořenů a větví. Muškařiny si zde neužijete, spíše si vezměte krátký prut na přívlač a plovoucí wobblery.

V několika větších tůních jsem zahlédl i kapří hřbety. Jelikož jde opravdu o malé tůňky a úzký tok, dá se z jednoho slibného místa chytit jediná ryba. Ta tůň rozplaší a vy musíte popojít o kus dál.

U silničního mostu přes říčku Bradavu je hned několik možných míst, kde můžete zaparkovat. Potkáte se tady s jelci, ale charakter říčky už je ryze pstruhový a pstruh v ní také převládá. Nejde sice o žádné velké ryby, ale mírovou rybu tu ulovíte.

Pokud se vydáme dále proti proudu, dojdeme až k vodní nádrži Hamr. Ta ovšem do revíru nepatří. Od vtoku do vodní nádrže a dál směrem k Borovnu teče Bradava přírodním parkem Brdy.

Žádnou divočinu tady nečekejte. Terén je ale poměrně náročný, jsou tu kamenité úseky. Pěkná místa jsou poměrně daleko od sebe. Bradava pak teče dál lesem a revírem je až k prameni.