Každoroční hektické zahájení na pstruhových vodách již máme za sebou a rybářský život se pomalu vrací do normálních kolejí. Pro ty, kteří nevlastní povolenku pro lov na vodách pstruhových mám tip, jak si zpříjemnit rybaření lovem lososovitých ryb.

Text: Ivo Přibyl, foto: autor

Najdou se totiž revíry, ve kterých můžete lovit s úspěchem kapra stejně jako třeba lipana či pstruha. Jedním z takových je i Bobrava 1, na které hospodaří MO Brno 1.

Základní informace se dozvíme z následujícího popisu:

461 005 BOBRAVA 1 MO Brno 1 16,0 km 8,0 ha

Přítok Svratky. Od ústí do Svratky v Popovicích, až po vtok bývalého náhonu mlýna v Radosticích. Míra kapra 40 cm.

Nyní se podíváme na výseč elektronické podoby Rybářských revírů ČR – Digitální atlas, kde zjistíme umístění dané lokality na mapě. Dopravit se sem můžete autem, železnicí, autobusy IDS JMK nebo na kole.

Neočekávejme nijak velký vodní tok, ale spíše menší říčku, o čemž svědčí i průměrný průtok 0,43 m³/s (pouze pro ilustraci: stoletá voda zde dosáhla 75 m³/s). Bobrava 1 je z větší části situována mezi pole a louky, je lemovaná stromy, keři a náletovými dřevinami.

Přístup k vodě se dá označit jako dobrý, obzvlášť na jaře, kdy jsou porosty podél řeky zrekultivovány. Na některých úsecích můžeme využít polní cestu, která nám pohyb kolem vody trochu usnadní.

Dno je rozmanité, setkáme se zde s kameny i pískem či s nánosy bahna a tlejících větví. Klidné úseky se střídají s proudnými, je to celkem přirozené, vzhledem ke stavu rybí obsádky. Hloubka není nikterak závratná, při průměrném průtoku se pohybuje v rozmezí 10 až cca 100 cm, šířka většinou nepřesahuje 4 m. I vzhledem k výše uvedenému doporučuji při rybolovu použít jemnější techniky, jako jsou plavaná či feeder.

Nejčastěji se zde setkáte s kaprem. Dále je zde hojně zastoupen pstruh obecný. Pravidelně se zde chytá také několik kusů línů, okounů, pstruhů duhových a ostatní bílé ryby. Další druhy, jako úhoř nebo štika, se uloví řídce.

A malý turistický dodatek na závěr pro ty, kteří spojí rybaření s rodinným výletem. Voda z říčky Bobravy napájí známý chráněný přírodní útvar Střelickou bažinku a pokračují k Radosticím, kde se otáčí na sever a protéká přírodním parkem Bobrava. Ten leží asi 13 km západně od Brna a prochází přes něj několik turistických a cyklistických stezek. Hnízdí zde téměř 98 druhů ptáků, charakteristický pro tuto oblast je konipas horský.

V údolí říčky Bobravy se dochovaly fragmenty dřívějších vodních mlýnů (např. Anenský – zde je nejnižší místo parku (250 m), Radostický, Spálený,
Šafránkův). Na vrchu Bučín (444 m) lze nalézt nepatrné zbytky středověké tvrze připomínané již v roce 1349.