Přibližně před měsícem bylo pro veřejnost otevřeno nové jezero Most. Vzhledem k čisté vodě je to rád nejen pro ryby, ale také pro potápěče.

Text: David Štrunc, foto: repro krusnohorci.cz

Zkušební ponory proběhly záhy po otevření jezera. A co na potápěče pod vodou čekalo?

Hned při prvním ponoru potápěči narazili na štiku, sumce a hejna okounů, kteří proplouvali vodní vegetací a sháněli něco k snědku.

Ve vodě samozřejmě nechybí ani malé plotičky. Jezero se napouštělo šest let a rozkládá se na ploše 300 ha.

Škoda jen, že se na jezeře nedá provozovat rybolov. „Druhové složení rybí obsádky má významný vliv na kvalitu vody, proto se v jezeře Most nesmí rybařit,“ stojí v prohlášení státního podniku Palivový kombinát Ústí (PKÚ), který se o vodní dílo stará.