Když pelikáni migrují na zimu na jih do Afriky, zastavují se jich desetitisíce v Izraeli. Mají hlad a potřebují potravu. Na to doplácejí izraelští chovatelé ryb. Úřady proto vyčlenily nádrž, kde se pelikáni k potravě mohou dostat a neohrožovat přitom ryby určené k prodeji.

text: Marek Kožušník

Jak napsala agentura Reuters, ptáci volí často trasu nad pevninou, aby se vyhnuli té méně bezpečné nad mořem. Izraelem v každé migrační sezoně proletí a zastaví se miliony ptáků – na jaře na své cestě do Evropy a do Asie, na podzim pak na cestě do Afriky.

Podle odhadů je mezi nimi 45 tisíc hladových pelikánů bílých, kteří patří k těm největším druhům a jimž chutnají ryby z chovů. To ale stojí rybářství mnoho peněz.

foto: Wikimedia Commons

Řešením je nabídnout ptákům náhradní potravu ve vyčleněné lokalitě. V kibucu Mišmar ha-Šaron poblíž pobřeží pro ně zřídili rybník a do něj nasadili 2,5 tuny méně jakostních ryb. Pelikáni jsou vítaní, mohou se tam posilnit a pokračovat ve své nebezpečné pouti.

„Cílem toho programu je minimalizovat střet lidí s pelikány,“ vysvětlil Ofir Bruckenstein z izraelského úřadu ochrany přírody a parků.