Jak se stát neviditelnou: Strategie maskování u ryb

Živočichové, ryby nevyjímaje, se v průběhu dlouhého vývoje přizpůsobili životu v různém prostředí za pomoci několika typů adaptací. Nejnápadnější jsou adaptace morfologické, méně známé pak adaptace fyziologické a etologické.