Jak se chovají ryby během povodní?

Všichni známe fatální dopady povodní na lidské domy, mosty nebo silnice. Jak se ale s velkou vodou vypořádají ryby? Jaká nebezpečí jim hrozí? A v čem jsou naopak povodně pro ryby výhodné?