Hrouzek Kesslerův

Hrouzek Kesslerův se vyskytuje pouze na Východní Moravě. Jedná se o vzácný a chráněný druh.

Hrouzek Kesslerův je původem z Dunaje. Na našem území jej najdeme vzácně na Východní Moravě. Od hrouzka obecného ho rozlišíme podle dlouhých vousků.

Tento druh obývá především proudné úseky řek a potoků. Živí se drobnými živočichy, kteří žijí na dně nebo je přinese proud.

Karty všech našich ryb s jejich podrobnou specifikací a na kvalitním tvrdém papíře lze objednat zde.