Činnost malých vodních elektráren na mnoha místech velice komplikuje život rybářům – a především samozřejmě rybám. Na alarmující situaci na řece Ploučnici upozornili na webu Severočeského územního svazu Miloš Marek, technik pro vodní hospodářství, a Jan Skalský, tiskový mluvčí územního svazu.

text: Marek Kožušník

Dochází podle nich k častým, až extrémním výkyvům vodní hladiny, během nichž voda v korytech v některých chvílích takřka neprotéká. Ryby, jejich jikry a další vodní živočichové následně hynou na suchu a rybí přechody jsou z důvodu nedostatku vody pro migraci ryb zcela neprůchozí.

„Již dlouhodobě zaznamenáváme nedodržování povolení k nakládání s vodami a manipulačních řádů od některých majitelů malých vodních elektráren (MVE) na řadě toků. Výrazně nejhorší situace je na řece Ploučnici,“ píší oba autoři na webu.

Tragické dopady necitlivého přístupu provozovatelů MVE se bohužel kumulují a efekt zkázy zesiluje, pokud je elektráren na vodním toku celá skupina krátce po sobě. Tak je tomu právě na Ploučnici mezi Starým Šachovem a Děčínem.

jez
foto: Severočeský územní svaz
malá vodní elektrárna
foto: Severočeský územní svaz

„Problémy na řece Ploučnici samozřejmě nejsou jediné, i na jiných tocích někteří provozovatelé nedodržují nastavená pravidla,“ říká pro iRybářství Jan Skalský, mluvčí Severočeského územního svazu.

„Obecně každá překážka na toku zvyšuje jeho fragmentaci, i v případě, kdy rybí přechody fungují. Jedná se pouze o kompenzační opatření, které nemůže nahradit přirozený tok,“ pokračuje Skalský. I prostředí v nadjezí je samozřejmě odlišné od proudných úseků a méně vyhovuje reofilním druhům ryb.

Samostatnou kapitolou jsou pak česle. Těmi sice některé druhy ryb neproniknou, ale v případě ryb menších nebo především úhořů míří tyto ryby i přes ně s proudem přímo na lopatky MVE, kde mnohdy jejich život končí.

„Spousta rybářů už asi viděla rozsekaná úhoří těla, bývá to velice smutný pohled,“ dodává Skalský.

Trestání viníků

Příčinou je honba za ziskem, za vyprodukovanou elektrickou energií. Voda je akumulována v nadjezí a následně pouštěna přes soustrojí turbín MVE, není dodržován minimální zůstatkový průtok, rybí přechody jsou také mnohdy suché nebo i cíleně zahrazovány.

sucho
foto: Severočeský územní svaz

„Tohoto jsme svědky takřka v průběhu celého roku, ale obzvláště těžký dopad má nedostatečný průtok vody v době reprodukčních migrací ryb, jako je např. stále více ohrožený úhoř říční, nebo v době rozmnožování cenných typicky říčních druhů ryb, jako jsou parma, podoustev, ostroretka, jelci, pstruzi, bolen a další, včetně druhů zvláště chráněných, jako losos obecný, jelec jesen a mník jednovousý,“ píše se na webu SÚS.

„Prioritním zájmem vlastníků MVE je zisk, situaci se snažíme řešit s vodoprávními úřady, stejně tak činí například pracovníci CHKO,“ říká pro iRybářství Jan Skalský.

Současná výše pokut, které mohou úřady udělit, není podle něj motivační. Provozovatelům se vyplatí pravidla dále porušovat. Orgány státní správy mohou sice odebrat oprávnění pro nakládání s vodami, k tomuto kroku ale nesahají.

„Jediné řešení je kontrolovat dodržování nastavených pravidel a viníky trestat, pokud možno tvrdě, například právě i odebráním povolení pro nakládání s vodami,“ pokračuje pro iRybářství mluvčí.

Jak situaci napravit?

„Z dlouhodobého hlediska by bylo asi nejrozumnější, aby měly orgány státní správy jasný přehled, co se na MVE děje, například instalováním kamer, čidel apod. Pak by provozovatelé pravidla porušovat nemohli,“ dodává Skalský.

„Při provedení monitoringu společenstva ryb zjišťujeme, že typické druhy ryb žijící v tomto prostředí v minulosti po tisíce let, už zcela chybí. Přečkávají jen ty nejodolnější druhy, zpravidla ryby dorůstající jen malých velikostí, kterým stačí velmi malý sloupec vody,“ píše se dále na webu Severočeského územního svazu.

řasy
foto: Severočeský územní svaz

Stát podle Skalského a Marka mimořádně napomáhá provozu MVE svou legislativou, daňovými podmínkami, dotacemi, zárukami výkupu produkce, cenami, a to i na úkor všech občanů ČR, kteří hradí ve svých platbách za elektřinu podporu alternativních zdrojů její výroby.

„Výsledkem pak jsou paradoxně zničené řeky a život v nich nejen pro ryby, namísto ekologicky čisté energie. Za to všichni platíme, zatímco nevelká skupina podnikatelů v hydroenergetice dosahuje zisků v neprospěch společnosti, a bez ohledu na budoucnost,“ píše se dále na webu Severočeského ÚS.

Stát by měl podle Skalského a Marka minimálně zvážit změnu sazebníků pokut za porušování pravidel. Pokud se vyplatí pravidla porušovat, ke změně přístupu některých provozovatelů MVE nemůže dojít.

Je třeba také důsledně kontrolovat dodržování manipulačních a provozních řádů ze strany provozovatelů MVE a v případně vážných porušení sahat až k nejtvrdším možným opatřením, včetně odebrání oprávnění pro nakládání s vodami.