Předně bych rád řekl, že se naším prvním příspěvkem snažíme popsat krásu víkendového rybaření s celou rodinou. I nadále budeme stručně vážně i nevážně popisovat naše zážitky, prostředí, zarybnění a mezilidské vztahy na různých vodách ČR.

Text: Robert Němeček

Víkendové rybaření má svoji tradici. Pro rybáře je to ovšem výzva a někdy i těžký úkol, protože nejlepší výsledky se dosahují dlouhodobým zakrmováním. Fotografie mnohakilových kaprů téměř v každém časopise rybáře spíše kompromitují. 

Nedávno mi jeden velký kamarád a rybářský fanda úplně natvrdo položil otázku, proč jsem vlastně ještě nechytil dvacetikilového kapra. Tenkrát jsem se dost červenal a slíbil polepšení se.

Čeho je dost, toho je příliš

Vyjeli jsme za jistotou… Rybníky soustavy Štít ve správě provozovatele v Chlumci nad Cidlinou jsou velmi dobře zarybněny a není velký problém zde ulovit kapry o hmotnosti kolem 15 kg. Na revíru B jsou k naší lítosti ulovení kapři zmrzačení přespříliš častou aplikací metody chyť a pusť.

Ano, tento revír je pod obrovským rybářským tlakem. Bylo by rozumné tyto ryby vypustit do nějakého ochranného revíru k dožití. Někdy si myslím, že tento způsob lovu je pro tyto mrzáčky horší než metoda chyť a uď. Jsem vyznavačem zlaté střední cesty…

foto: Robert Němeček

Trofejní ryby by se měly vodě vracet v každém případě. Ulovíme-li menší rybu, kterou si chceme odnést, měli bychom ji co nejdříve a bezbolestně usmrtit. Ten, kdo s rybami kšeftuje, popřípadě je rozdává jako prezenty, se podle mě dopouští zločinu.

Na revíru B je vlastně problém ulovit kapra bez známky poškození. Na revíru A je situace lepší, zdejší kapři jsou ve skvělé kondici. Kapry o hmotnosti okolo 15 kg jsem zdolával vždy tak 30 minut a leckdy jsem měl štěstí, že jsem toho kterého bojovníka zvládl. Největší štěstí ale bylo, když jsem poznal štítského kabrňáka, porybného s přezdívkou Brčko. Falešný vrchní, to už tu bylo v osobě pana Abrháma. Možná, že jsem se setkal s falešným porybným. Kdoví…

Vylepšené granule

Jako úspěšnou návnadu pro lov kaprů na revíru Štít mohu doporučit granule – halibut. Postupoval jsem následovně:

Kupované granule rozemelu, přidám trochu vajec a směs povařím, aby nástraha na háčku vydržela déle. Jako úspěšnou metodu k rychlému setkání s porybným Brčkem doporučuji přijít s něčím novým, s něčím, s čím se on nikdy nesetkal.

Výjimečnost a kouzlo metody, na kterou jsem porybného ulovil, spočívala v náhozu z posledního možného lovného místa směrem do tzv. zakázaného území. Tento způsob je běžný třeba na Rozkoši, Mušově atd.

foto: Robert Němeček

Jenže jsem tím porybného ohromil natolik, že jsme pak spolu vedli spontánní hodinový rozhovor, který přilákal všechny rybáře z okolí. Měl jsem pocit, že jsme spolu hráli divadlo a naši diváci jásali a tleskali. V ten den jsem ale argumentoval tak dobře, že jsem zvítězil. Porybný mi rybářský lístek obohatil pouze o podpis v kolonce Zápis o provedené kontrole.

Pátrací akce

Po našem odjezdu prý ale následovala divoká pátrací akce s komandem rybářské stráže, která měla jediný úkol: Ulovit mě a ztrestat. Za pískotu kol automobilů pánové vyslýchali všechny rybáře na břehu a vyzvídali jméno a adresu rebela, tedy mě. Následovalo poselství o zákazu vstupu do této lokality. Jak to tedy vlastně je?

Rozhodli jsme se tedy obrátit se písemně na předsedu rybářského svazu v Chlumci nad Cidlinou, který nám doposud žádnou odpověď neposlal. Ještě jsem se nesetkal s tím, aby po kontrole rybářské stráže ukončené zápisem o provedené kontrole bez zaznamenání přestupku došlo k následnému přehodnocení stanoviska a k vydání zákazu vstupu k vodě.

Jsem toho názoru, že voda v neovladatelných vodách (kterými jsou pískovny a řeky) patří všem a rybářské právo musí být aplikováno podle zákona.   

Rozhodli jsme se tedy obrátit na patřičné ministerstvo a o výsledku vás rádi budeme informovat.