Drsek větší

Drsek větší žije pouze na jižní Moravě, kde je i tak velmi vzácný. Dorůstá větších rozměrů než drsek menší.

Tato ryba je původní v povodí Dunaje, odkud občas proniká i na naše území do řek Dyje a Morava.

Jeho cílený lov je vzhledem k početnosti této ryby nesmyslný. Navíc se jedná o chráněnou rybu, kterou je po ulovení třeba ihned vrátit zpět do revíru.

Drsek se živí převážně živočišnou potravou v podobě makrozoobentosu a drobných rybek.

Karty všech našich ryb s jejich podrobnou specifikací a na kvalitním tvrdém papíře lze objednat zde.