Mezi nominovanými osobnostmi na Cenu Josefa Vavrouška za rok 2020 je i Stanislav Pernický, předseda MO v Hustopečích nad Bečvou. Smyslem ceny je ocenit konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj.

text: Marek Kožušník

Ing. Stanislav Pernický je celoživotní rybář. U Bečvy se narodil a celý život s ní žije. Organizoval práce na asanaci řeky od samého počátku, byl oznamovatelem otravy. V dnešní době se snaha Ing. Pernického a hustopečských rybářů také soustředí na obnovu života v řece.

Nominace na Cenu Josefa Vavrouška, kterou každoročně uděluje Nadace Partnerství, jsou otevřeny do konce dubna. Smyslem ceny je ocenit konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj. Ucházejí se o ni zástupci různých oblastí, stejně různorodé jsou i jejich počiny.

Josef Vavroušek byl prvním federálním ministrem životního prostředí, který prosazoval koncept udržitelného života v Česku i v rámci evropské spolupráce a OSN, a univerzitní učitel. Jeho odkaz zůstává dodnes inspirací k většímu respektu vůči životnímu prostředí.

Přehled nominovaných si můžete prohlédnout na www.cenajosefavavrouska.cz.