Po řece Bílině od včerejška plují ohromné chuchvalce pěny, nejspíš jde o saponáty. V tomto měsíci se jedná již o druhý případ. K úhynu ryb zatím nedošlo.

text: Marek Kožušník

K tvorbě pěny dochází hlavně v úsecích pod jezy a v proudných úsecích s vyšší členitostí, pěna je v některých místech i tři metry vysoká.

„Podle informací hasičů by látka neměla být škodlivá. S ohledem na zápach se nejspíše jedná o nějaké saponáty, látka byla zaznamenána na Teplicku a Ústecku,“ popisuje pro iRybářství Jan Skalský, mluvčí Severočeského územního svazu.

video: Severočeský územní svaz

Podle Skalského to ovšem není poprvé, co se něco podobného stalo. Jen v tomto měsíci se jedná už o druhý případ

„Zdroj úniku zatím neznáme, věc řeší jak pracovníci Povodí Ohře, tak odpovědné státní orgány. Úhyn ryb jsme nezaznamenali. Je ale větší průtok, tak je možné, že se látka více zředila. V předchozích případech, kdy šlo možná o podobnou látku, byl zaznamenán pouze drobný úhyn, který se projevil po 2–3 dnech,“ doplňuje Skalský.

video: Severočeský územní svaz

Za poslední řadu let se situace na řece Bílina podle mluvčího severočeských rybářů značně zlepšila a stále se zlepšuje.

„Dříve se o Bílině zcela otevřeně hovořilo jako o mrtvé řece, to už tak naštěstí není, ale zvláště k lokálním problémům, zvláště na některých místech, občas dochází. Je to dáno i skutečností, že v České republice není asi žádná jiná řeka podobné velikosti, na jejíchž březích by leželo tolik velkých sídel, stejně jako průmyslu, včetně těžebního, hutního a chemického,“ dodává Skalský.

únik nebezpečné látky
foto: Severočeský územní svaz
únik nebezpečné látky
foto: Severočeský územní svaz
únik nebezpečné látky
foto: Severočeský územní svaz
únik nebezpečné látky
foto: Severočeský územní svaz
jaro
foto: Severočeský územní svaz