Český rybářská svaz zaujal jasný postoj k výstavbě kanálu Dunaj-Odra-Labe. Společně s vědeckými pracovníky se staví mezi jednoznačné odpůrce.

Text: reakce, foto: pixabay

Mnoho špičkových vědců a společností, které se dlouhodobě věnují problematice sucha, řek, původních i nepůvodních druhů, aj. se rozhodlo podepsat Prohlášení odborných společností a akademických pracovišť k zahájení přípravy plavebního koridoru Dunaj-Odra-Labe, ve kterém se staví jasně proti výstavbě kanálu DOL.

Mezi tyto společnosti se připojil i Český rybářský svaz. K podepsání tohoto dokumentu ho vedly tyto argumenty (citujeme ze stránek ČRS):

  1. Hrozící fragmentace říčního kontinua (říční plavba si vyžaduje budování a údržbu jezů, které dělí řeku na sérii malých „rybníků“).
  2. S tím související ohrožení migrace ryb (jak po proudu, tak proti proudu, tím pádem ohrožení genetické diverzity rybích společenstev (inbreeding) a všech s migrací svázaných ryb (úhoř říční, pstruh mořský, losos obecný).
  3. Nevratná ztráta proudnosti (druhově pestrá společenstva původních, ekologicky a hospodářsky cenné reofilní /proudomilné/ druhů ryb budou postupně nahrazovat ekologicky méně cenná společenstva několika odolných druhů ryb, které převážně kolonizují stojaté a pomalu tekoucí vody). Se ztrátou proudnosti zmizí také mnohá trdliště.
  4. Nepříznivý sklon a materiál břehů (prudce se svažující břehy jsou nevhodné pro odrůstání plůdku ryb, těžké kamenné záhozy naopak svědčí invazním druhům hlaváčů).
  5. Velká hloubka kanálu, udržovaná prohrábkami dna (snižuje proslunění vodního sloupce, tím pádem snižuje primární produkci /rostlinnou/ a na ní vázanou sekundární produkci – např. produkci ryb).
  6. Nedostatek stanovišť z důvodu regulovaných břehů a prohrábek dna (snížení úkrytové kapacity zvyšuje šance rybožravých predátorů a vede k boji ryb o stanoviště u druhů vázaných na úkryty).
  7. Lodní doprava přispívá k urychlení invaze nepůvodních druhů, zejména hlaváčů, kteří cestují jako „černí pasažéři“ přichycení na trupu lodí.

Navíc při dokončení projektu hrozí riziko přenosu chorob, šíření parazitů a nezadržitelná migrace invazních druhů.