Stále více rybářů loví v posledních letech ryby metodou chyť a pusť. Zdolané ryby si vyfotografují, popřípadě se jen potěší pohledem na úlovek, který vzápětí pustí. Většina to dělá ve snaze zachovat si šanci na dobrý úlovek i do budoucna. Jejich cílem není plný mrazák ryb, ale dostatek ryb v revírech. Pro mnohé je zásadní motivací úcta k živému tvoru a jiné se tímto přístupem jen řadí do určité sociální skupiny.

text: Zdeněk Edelmann foto: autor

Ať už jsou pohnutky rybářů jakékoli, skutečností je, že především v případě lovu trofejních ryb je tenhle přístup ohleduplný i vůči dalším rybářům, kteří by si také někdy rádi ulovili trofejní exemplář. A má smysl i s ohledem na budoucnost rybí populace, protože zpět do vody jdou geneticky nadprůměrní jedinci, kteří dostávají další šanci na rozmnožení.

Pouštění ryb má smysl, ale…

K rybě se musíme chovat tak, abychom jí neublížili. Nesmí jít o týrání živého tvora zakončené velkomyslným gestem „daru svobody“. Proto je nutné dodržovat několik základních pravidel: používat při lovu ryb přiměřený „kalibr“ výbavy, aby zdolávání probíhalo rychle a ryba se dlouho nestresovala.

Zvláště v letních měsících a v teplých vodách, které obsahují nižší množství rozpuštěného kyslíku, jsou ryby velmi citlivé na stres a extrémní svalové vypětí způsobené zdoláváním může v těle nastartovat fyziologické procesy, které vedou neodvratně ke smrti. Rybolov metodou chyť a pusť v teplých vodách a vodách chudých na kyslík by si měl každý rybář dvakrát rozmyslet. Používání jednoháčků bez protihrotu je dnes naštěstí pro mnohé rybáře samozřejmostí a je (snad) otázkou času, než se pro potřeby sportovního rybaření stane povinným ve všech revírech. 

Zásadní je přístup rybáře

Má-li se ryba ve zdraví vrátit k životu, je zcela nepřípustné používat k vylovení gaf nebo podběrák z hrubého materiálu s uzly. Zdolaná ryba by se, pokud možno, vůbec neměla vytahovat z vody a nemělo by se na ni sahat – ideální je uvolnění háčku přímo ve vodě. Touží-li rybář po snímku s úlovkem, měl by si vlézt k rybě do vody a jen ji přizvednout mokrou rukou. Je-li nutné použít podběrák, mělo by jít o výrobek s měkkou plastovou síťkou bez uzlů, která je k rybám relativně šetrná.

Jestliže je potřeba rybu vzít do ruky, musí být ruka mokrá a přidržení ryby takové, aby ji nepoškodilo. Když se ryba vysmekne, musí spadnout do vody, nikoli do lodě nebo na kameny. V každém případě by fotografování úlovků a jásání nad zdolanou rybou mělo trvat jen pár vteřin, nikoliv „věčnost“.

Během rozhovorů s některými kolegy jsem opakovaně narazil na argument, že rybaření dává lovci možnost vrátit zdolané rybě svobodu, zatímco kupříkladu myslivec, když stiskne spoušť, tuhle možnost nemá. Kdoví, jakým směrem se jednou budou ubírat moderní trendy rybolovu i lovu a zda i střelivo nenahradí paměťová karta?