Vláda vydala v pátek 27. 2. 2021 novou sadu opatření ke stále se zhoršující epidemiologické situaci. Od pondělí 1. 3. 2021 občané nebudou moci tři týdny až na výjimky cestovat mezi okresy, na vycházky musí lidé chodit pouze po obci, kde navíc bude potřeba bez výjimky respirátor. Jak se tato opatření dotknou nás rybářů?

text: Marek Kožušník

V tuto chvíli je nejdůležitější zvládnout obtížnou situaci v nemocnicích, snížit počet nemocných. Sami bychom si měli rozhodnout, zda by nebylo lepší ryby na pár březnových týdnů oželet.

Český rybářský svaz k tomu vydal v sobotu 27. 2. 2021 následující prohlášení:

Na základě Usnesení vlády č. 216 ze dne 26.2.2021 a vyhlášení nouzového stavu Usnesením vlády č. 196 si Vás dovolujeme upozornit, že od pondělí 1. března je pobyt v přírodě povolen pouze v katastru obce, kde má osoba bydliště.

Na konkrétní vztah tohoto opatření k možnostem výkonu rybářského práva byl dnes vznesen dotaz na příslušné orgány státní správy.

Do oficiálního stanoviska důrazně doporučujeme všem rybářům, aby lov ryb prováděli výhradně v katastru obce svého bydliště, dodržovali všechna platná epidemiologická opatření a byli opatrní k sobě i svému okolí.

Situaci pozorně sledujeme a budeme vás dále informovat.