Kaprovité

Ryba, kterou je zbytečné zvlášť popisovat. Splést si kapra můžete prakticky pouze s karasy. Spolehlivým rozpoznávacím znakem jsou dva páry vousků u huby, které karasové nemají. I přesto, že je v Čechách budován jakýsi kapří kult, našim původním druhem není. Snad proto je také vysazován leckdy trochu nesmyslně do pstruhových stojáků, podhorských jezer i malých potoků.