Poznávání

Raci jsou bezobratlí živočichové, ale co se týče komunikace a chování, moc si nezadají s obratlovci. Jelikož nevydávají žádné cílené zvuky (nebo se o nich neví), musí používat jiné komunikační kanály. A jelikož se jim to daří a navzájem si vcelku dobře rozumí, jsou schopni i čilých společenských kontaktů, rodinných vztahů i sporů na život a na smrt.

Na začátku minulého století, kdy probíhaly první pokusy s lovem ryb pomocí elektrického proudu, se ukázalo, že střídavý proud má na ryby podstatně vyšší účinek, než proud stejnosměrný. Protože ale při jeho použití docházelo k častému poškození a úhynu ryb, nakonec se při vývoji a výrobě elektrických rybolovných agregátů uplatnil stejnosměrný pulzující proud, který je k vodním organizmům šetrnější.