ODEMČENÝ ČLÁNEK Z RYBÁŘSTVÍ: Jaký význam by mělo zavedení maximální lovné míry ryb?

Pomohlo by zavedení maximální lovné míry u vybraných druhů ryb?